Rodzaje ubezpieczeń dla lekarzy

Zawód lekarza jest niezwykle trudny i wymagający, ponieważ wiąże się z koniecznością podejmowania codziennych decyzji dotyczących ludzkiego zdrowia oraz życia. Nierzadko jest to praca w ogromnym stresie i wyjątkowo ciężkich warunkach, co dodatkowo wpływa negatywnie na stan psychiczno-fizyczny  specjalisty i może skutkować popełnieniem przez niego błędu. Dlatego też na rynku istnieje wiele firm, które oferują różnorodne ubezpieczenia dla lekarzy.

Obowiązkowe i dobrowolne OC to główne formy ochrony

Kluczowym rodzajem ubezpieczenia jest obowiązkowe OC dla lekarzy (odpowiedzialności cywilnej), adresowane do wszystkich specjalistów prowadzących działalność o charakterze leczniczym na terenie Polski. Obejmuje ono wszelkie szkody zaistniałe wskutek zarówno udzielania świadczeń zdrowotnych, jak i ich zaniechania. Istnieje też możliwość wykupienia dobrowolnego OC – jest to rozwiązanie zalecane przede wszystkim lekarzom zatrudnionym na umowę o dzieło i zlecenie, choć oczywiście mogą z niego skorzystać również fachowcy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą, a także pielęgniarki, położne i inne osoby funkcjonujące w branży medycznej. W tym przypadku ochrona obejmuje szkody w dodatkowym zakresie – np. medycyny estetycznej, praw pacjenta czy uszkodzenia sprzętu.

Pozostałe ubezpieczenia

Oprócz obowiązkowego i dobrowolnego OC dla lekarzy biedny nosiciel wirusa, profesjonalne firmy ubezpieczeniowe oferują też odrębne formy ochrony. Zaliczamy do nich zwłaszcza:

  • ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)
  • ubezpieczenie HIV i WZW (wirusowe zapalenie wątroby) – chorobami tymi można się bowiem zarazić przy kontakcie z pacjentem lub różnymi materiałami medycznymi
  • ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy
  • ochrona prawna – pokrycie kosztów związanych z wynajęciem adwokata i opłatami sądowymi (w razie problemów w życiu zawodowym, prywatnym lub ruchu drogowym)
Medical obraz autorstwa freepik - www.freepik.com